Oświadczenie o przyjęciu informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych

AriaWarsaw informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Łaski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Łaski z siedzibą w Warszawie ul. Bluszczańska 32/8 (00-712), telefon 735-480-190 adres email: office@ariawarsaw.com,
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prezentacji nieruchomości oferowanej do sprzedaży/najmu na podstawie prawnej zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, tj. Sprzedającego/ Wynajmującego, a interesy to zapewnienie bezpieczeństwa majątkowego i prezentacji nieruchomości tylko zweryfikowanym oglądającym,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wskazane w załączniku numer 5,
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy,
  7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w tym celu należy napisać wiadomość na adres office@ariawarsaw.com,
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym warunkiem zawarcia umowy/ dobrowolne/,
  10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).